Veganství
Veganství

Co bylo včera názýváno utopií, je dnes nazýváno alternativním stylem života, a zítra to bude nazýváno samozřejmostí.

Proč veganství?

Snažíme-li se přijmout veganství za součást svého života, neděláme to ani tak proto, že bychom se chtěli stát "dokonalými", ale především proto, že si uvědomujeme, že my lidé jsme pouze jednou částí z celku Života. Díky tomuto uvědomění se pak snažíme minimalizovat své špatné vlivy na okolní život, a podporovat ty, které jsou dobré jak pro nás, tak pro všechny a všechno okolo nás. Jedním z mnoha kroků směrem k mírumilovnější existenci je právě přechod na rostlinnou stravu a na způsob života bez zabíjení a týrání zvířat celkově.

Veganská filozofie znamená soucit se zvířaty

Veganství je způsob života, odmítající vraždění zvířat pro maso, kůži a podobně. Odmítá ale i držení zvířat pro mléko či vejce. Samotný princip usmrcování či držení jiné bytosti za účelem vyzískání něčeho, co ke svému životu nepotřebujeme, je velmi nesoucitný. Lze přece kvalitně, respektive mnohem kvalitněji, žít bez živočišných potravin, bez kožichů stažených ze zvířat, či například bez "zábavných atrakcí" se zvířaty a jejich jiného vykořisťování. Vždyť mimo jiné je to právě soucit se slabšími, co dělá člověka opravdu člověkem.

Člověk má v životě možnost volby, ale tím i zodpovědnost volit vždy jak nejlépe může.

Nesmíme už zvířata zradit - jsme jejich jedinou nadějí! Jen změna každého z nás může odstranit jejich utrpení.

 

Veganství jako pomoc planetě Zemi a její přírodě

Už Mahátma Gándhí říkal, že: "Země má dostatek všeho, aby uspokojila potřebu každého člověka, nikoliv ale jeho žádostivost". Zvířata držená člověkem pro maso či mléko produkují v celkovém součtu obrovské množství močůvky pustošící půdu, čpavek a metan produkovaný nepřirozeně velkým množstvím člověkem držených "užitkových" zvířat ohrožuje rovnováhu atmosféry. Množství vody a energie nutné pro "živočišnou produkci" je oproti "rostlinné produkci" o mnoho vyšší. Rozhodneme-li se stát vegankou či veganem, pomáháme tím tedy výrazně planetě Zemi.

Veganský způsob života může pomoci k lepšímu soužití mezi lidmi

Kdo v sobě najde opravdový soucit se zvířaty a s přírodou, přirozeně mívá blíže i k dobrým vztahům s lidmi. Vegankou či veganem se stáváme z důvodu mírumilovnosti a podpory obecné harmonie. Existuje ale i velmi konkrétní důvod, proč veganství napomáhá míru ve světě: pro pěstování rostlinných potravin určených k přímé obživě lidí postačí mnohem menší plocha půdy k uživení,  než v případě, kdy na půdě stejného rozměru pěstujeme krmivo pro "jatečná zvířata". To je pro současnou početnou lidskou civilizaci velice aktuální téma. Jinak řečeno - veganství ponechává ze své podstaty mnohem více prostoru pro život lidí, zvířat, stromů.... a pomáhá tak navíc do budoucna eliminovat riziko bojů o území.  A dále: budeme-li mít jednak více půdy a také více praktického soucítění, přibude výrazně i možností nasytit hladovějící lidi v rozvojových zemích.

 

Veganství k sobě váže další kladné hodnoty

K veganství se často přirozeně váže i nekuřáctví, abstinenství, ekologický styl života, altruismus, vztah k nekomerční kultuře, či snaha o sounáležitost a kladnou životní filozofii. Obecně lze u veganů též sledovat větší zájem o zdravý styl života a o prevenci nemocí.

Veganství a celkové ozdravení společnosti

Celistvé zdraví nelze definovat jako pouhou nepřítomnost nemocí ve fyzickém těle. Zdraví je spíše vědomá cesta k harmonii tělesné, sociální, duševně-citové a duchovní. Zdraví je o čistém svědomí a o rovnovážném vztahu k druhým i k sobě. K takovémuto ozdravění společnosti přispívá svým dílem přirozeně a z logiky věci i veganství, které je založeno právě na etice, empatii a zdravém přístupu k životu celkově.

 

Jak s veganstvím začít?

V první řadě je nutné ujasnit si motivace. V druhé řadě je důležité uchovat si stále pocit svobody a také pocit radosti, že se připojujete k zástupu těch, kteří chtějí zmírnit utrpení zvířat a přírody. V třetí řadě je při přechodu na veganské stravování důležité zvolit si své individuální tempo, i když je pravdou, že mnozí se pro veganství rozhodnou doslova ihned, když například shlédnou video z jatek. Jistě je také prospěšné nastudovat si o veganské výživě různé materiály, například o nutnosti denního dostatečného příjmu vitaminu B12 (!), či omega3-mastných kyselin a podobně.  Velmi důležité je znát co nejvíce potravin pro přípravu jídel a naučit se je dělat co nejchutnější. Z počátku můžete zkusit třeba veganské víkendy a pak přidávat den po dni. Jak bylo řečeno - vaše tempo je individuální úměrně vašemu soucitu se zvířaty a úměrně vašim možnostem. Každopádně strava má být denně co nejpestřejší a má obsahovat všechny zákadní druhy rostlinných potravin. Nezbytné je, zařadit do jídelníčku podstatné množství syrového ovoce, zeleniny, ořechů, semínek a případně klíčených potravin. K tomu všemu přidejte čistou vodu, pohyb, dostatek slunce a jasnou mysl. Je také velmi důležité nalézt spřízněné duše a nebo se účastnit veganských a ochranářských aktivit spolu s podobně laděnými lidmi - to člověka vždy velmi povzbudí a dodá mu sílu nevzdávat se!

 

Veganské pokrmy jsou svěží a chutné

Konkrétně vzato, skládá se obvykle základ veganské stravy z celých obilovin (jáhly, rýže, pohanka...), ze zeleniny, z ovoce, luštěnin, ořechů a semen, z hub, bylin a dalších neživočišných plodů a potravin, a my zde chceme nyní povzbudit ty z vás, kteří se právě odhodlávají udělat směrem k veganskému stravování první krok - budete příjemně překvapeni z nových obzorů, které se vám díky přechodu k veganskému stravování otevřou. Jídla z rostlinných ingrediencí nabízejí opravdu velké množství chutí, kombinací, vůní a barev. Kromě ovoce a zeleniny, je k zakoupení v obchodech i mnoho hotových výrobků, jako jsou bezmasé párky, tofu, seitan, pomazánky, čína, omáčky, sladkosti, majonézy, jogurty...  S přípravou jídel vám jistě rádi pomohou vaši blízcí, kteří mají v tomto směru zkušenosti, dále vás mohou inspirovat knižní kuchařky s nepřeberným množstvím lákavých receptů, a zejména na internetu je gurmánských veganských receptů opravdu hodně - stačí se jen trochu proklikat k tomu, co vám bude nejvíc vyhovovat po všech stránkách. A nebojte se zapojovat vlastní fantazii a tvořivost - jídlo musí provázet radost, hravost a především vděčnost za to, že nám je obživa poskytována.

 

 

Velmi prosíme kvůli zvířatům - nenechávejte si myšlenku veganství a ochrany zvířat jen pro sebe

Pokud už jste myšlenku veganství uvedly do praxe na sobě samých a pokud vaše nadšení pro ochranu zvířat trvá, určitě neváhejte a šiřte tuto ideu mezi co největší množství lidí. Čím více lidí přijme veganství za své, tím méně utrpení a smrti ve světě zvířat bude!! Pomáhat lze mnoha způsoby: sdělujte myšlenku praktického soucitu se zvířaty lidem ve svém okolí (rodina, zaměstnání, škola), vytvářejte nástěnky, letáky a brožury, doporučujte knihy, pořádejte veganská pohoštění pro vaše blízké, uspořádejte přednášku či výstavu, zřizujte nápadité weby, využívejte sociální sítě...  Máte-li možnost a chuť, vložte se i do větších projektů - jako je například osobní podpora či založení ochranářské organizace, provozování veganské prodejny nebo restaurace, vstupování s tématem veganství do médií, podporování veganského stravování ve školkách, školách, firmách a podobně. Každá snaha v tomto směru je velice důležitá!!

Jen zde chceme říci všem vegankám a veganům, že často i tak dobrá myšlenka jako je soucítění se zvířaty, může být pro mnohé lidi z různých důvodů nezvyklá - proto je velice důležité si stále připomínat, že veganství je o dialogu a o respektování názorů druhých. Desítky let sbíraná zkušenost říká, že lidskost a uvolněnost zde zmůže dlouhodobě více než přehnaná agitace.

 

! !  Shledáte-li tyto stránky alespoň trochu užitečnými, dejte o nich vědět svým blízkým!  Děkujeme ! !     

 

 

vegan

 

vegan

Je to jen na tobě!
 

vegan 3

vegan 4