Ochrana zvířat - idea

Ochrana zvířat - idea

Ochrana zvířat vyplývá z umění vnímat druhé bytosti jako důležité

Asi každý z nás je rád, je-li okolím přijímán a je-li brán jako tvor hodný soucitu. Jsme-li ovšem my sami rádi, když jsme vnímáni jako důležití, je naší povinností brát druhé také jako důležité, a to nejen lidi, ale i zvířata a všechny formy života. Zkusme se zamyslet nad následujícím textem: Představme si, že jednoho dne přistanou na naší planetě cizí bytosti z vesmíru. Jsou neuvěřitelně… >>

Člověk a zvíře - sourozenci na planetě Zemi

Člověk a zvíře spolu žijí na naší planetě od pradávna. Již to je samo o sobě důvodem, proč se učit zvířata vnímat jako úctyhodné bytosti a nebrat jim prostor k jejich přirozenému životu. Jak člověk, tak zvíře touží přirozeně naplňovat svůj život po všech stránkách. Jak člověk, tak zvíře nechtějí trpět zbytečnou bolestí. To je cosi, co se dotýká samotných základů našeho bytí, a tedy něco, v čem… >>

Proč mají mít zvířata svá práva

Děkujeme Dr. Janu Čejkovi za svolení ke zveřejnění tohoto článku, zveřejněného původně v Lidových novinách 12.4.2014.   Proč mají mít zvířata svá práva   … vznik nové společnosti je možné uskutečnit pouze hlubokou změnou v lidském srdci. (Erich Fromm)   V červenci roku 2012 došlo k události vskutku světového významu. Pokud je mi známo, žádné oslavy týkající se této… >>

Úcta k různosti - základ mírumilovnosti

Častým argumentem pro ospravedlnění věznění a usmrcování zvířat člověkem je, že zvířata jsou "nižší" či "jiní" tvorové. Tento argument nelze brát v potaz, neboť nejdůležitějším kritériem ve vztazích nejen člověka k člověku, ale i člověka ke zvířeti má být snaha o minimalizování bolesti a snaha o ponechání co největší svobody druhým, a samozřejmě také snaha o pomoc druhým, pokud ji potřebují.… >>

A není zákon o přežití silnějšího přirozený?

  Ve skutečnosti je největším projevem "síly" u člověka nepoužívat násilí, když to není absolutně nezbytné. Než uplatňovat kruté biologické pudy pod maskou tak zvané "civilizace", raději je lépe se ptát, co všechno můžeme učinit bezprostředně a především preventivně pro to, aby k použití krutosti nemuselo dojít. Vše je vývoj. Jakým směrem se jako lidstvo vydáme, k takovému cíli dojdeme. … >>

Není třeba řešit naléhavější problémy?

Dalšími častými výtkami proti filozofii práv zvířat je to, že my lidé máme mnoho jiných a naléhavějších problémů k řešení, než je osvobození zvířat. Zde lze odpovědět snadno: K tomu, abychom řešili například bezdomovectví, starali se o nemohoucí seniory, či opuštěné děti, nebo řešili snižování kriminality, k tomu nepotřebujeme jíst maso, mléčné výrobky a vajíčka, nebo sledovat rodeo či koridu a… >>

A co "ochrana rostlin"?

"Ale rostliny přece také žijí..."  Známá věta některých lidí, když chtějí zpochybnit úsilí veganů. Ano, rostliny také žijí. Jde o to, že něco jíst musíme. A z toho, co máme na výběr můžeme volit vždy tu mírumilovnější cestu. Vědomí a nervová soustava rostlin jsou méně vnímavé k bolesti než vědomí zvířat. Lidově řečeno: existuje rozdíl mezi králíkem a jablkem, nebo mezi kůzletem a bramborami… >>

Co zde může změnit jednotlivec?

Skeptikům chceme říci: Jednotlivec může změnit velice mnoho - když na to přijde, tak třeba i celý chod dějin :) I ta nejdelší pouť začíná jedním jediným krokem. A ostatně ze všech jednotlivých kroků se skládá putování od startu k cíli. Každá a každý z nás žije na nějakém místě a může se o myšlenku soucitu se zvířaty a veganství podělit se svým okolím. Možností je mnoho: oslovit své blízké,… >>