Úcta k různosti - základ mírumilovnosti

Úcta k různosti - základ mírumilovnosti

<<

Častým argumentem pro ospravedlnění věznění a usmrcování zvířat člověkem je, že zvířata jsou "nižší" či "jiní" tvorové.

Tento argument nelze brát v potaz, neboť nejdůležitějším kritériem ve vztazích nejen člověka k člověku, ale i člověka ke zvířeti má být snaha o minimalizování bolesti a snaha o ponechání co největší svobody druhým, a samozřejmě také snaha o pomoc druhým, pokud ji potřebují. Nebo by si některý člověk přál, aby k němu druzí přistupovali na vykořisťujícím základě? I zde platí - nečiň jiným, co nechceš aby oni činili tobě.

Ponižovat druhé na základě rasy, to je rasizmus. Ponižovat druhé na základě toho, že jsou opačného pohlaví, to je sexizmus. A ponižovat jiné bytosti proto, že mají zvířecí těla, to je speciecismus.

Smažme staré antropocentrické vzorce myšlení a podívejme se na věc očima soucitu, neboť harmonické vztahy s druhými bytostmi pocházejí právě z úcty k různosti, nikoliv z tvrdé podmínky stejnosti. Vždyť koneckonců i zvířata člověka v mnohém převyšují.

-ze-

<<