Maso, mléko, vejce

Maso, mléko, vejce

<<

Maso: Aby člověk mohl sníst řízek z kuřete, nebo karbanátek z těla krávy, muselo kvůli tomu být toto zvíře drženo a usmrceno. To je kruté a zbytečné, neboť žít se dá kvalitně a zdravě i bez masa.

Mléko: Aby člověk mohl jíst jogurty a sýry, muselo být proto drženo zvíře. Krávy bývají často uměle oplodňovány, telata (zvláště býčci) jsou jim často odebírána a posílána na jatka, aby mléko, které jim přirozeně patří, bylo zpeněženo. Matka a mládě tímto definitivním odtržením viditelně a krutě trpí. Kráva (ovce, koza), která už věkem či vyčerpáním nemůže dojit, bývá většinou usmrcena. Z hlediska praktického soucitu je tedy lépe žít bez konzumace mléka.

Vajíčka: Aby mohl člověk do svého jídelníčku zařazovat vajíčka, musí k tomu být drženy slepice (a to často na omezeném prostoru), narození kohoutci jsou téměř vždy usmrcováni jako "neužiteční", a slepice, které už věkem či vyčerpáním vajíčka nesnášejí, jsou také usmrceny. Z principu je tedy správné vajíčka nejíst. Vše ostatní je větší či menší kompromis.

-ze-

<<