Vegan-blog

Vegan-blog

Zvířata nejsou jídlo. Veganská kampaň v Rusku.

Jak nejlépe oslavit mezinárodní den veganství (každý rok 1. listopadu), než velkou propagací tohoto soucitného životního stylu. V několika regionech Ruska bude od 1.11. roku 2017 po několik měsíců jezdit dvanáct speciálně vybavených automobilů s billboardy.  Toto vše probíhá díky… >>

Veganství ukazuje, že naděje existuje

Stát se veganem, stojí malé usílí, ale efekt je obrovský! Veganů a veganek ve světě přibývá a v tom je veliká naděje pro zvířata, pro lidi, i pro přírodu. >>

Veganství znamená pomáhat opuštěným kočičkám

Ve městech i na vesnicích je obrovské množství bezprizorních kočiček, trpících hlady, nemocemi, zimou a samotou. Prosím, nezapomeňte, že veganství není pouze o změně stravování, ale i o pomoci jednotlivým zvířatům v nouzi. >>

Pryč s povrchními požitky

Je k neuvěření, jak dlouhá doba plná věznění, utrpení a stresu zvířete předchází tomu, aby si člověk při obědě na pár minut pochutnal na mase. Lépe je ale pochutnat si na rostlinné stravě, než na mršině. >>

Nemlčet ke zlu

Zlo neexistuje pouze kvůli těm, kdo jej vytváří, ale často kvůli těm, kdo dělají, že ho nevidí. >>

S veganstvím můžeš začít doslova v tuto minutu

Zvířata naříkají. Jak jim odpovíš? Budeš se vymlouvat, nebo s nimi začneš prakticky soucítit už v tuto minutu? >>

Veganství znamená každodenní soucit

Když uvidíš včeličku, jak se topí v louži, neváhej a hned jí pomoz. Po dešti dej žížaly opatrně z chodníku zpátky na hlínu. Mouchu v bytě nezabíjej, ale vypusť ji oknem. V tomto duchu jednej se zvířaty každý den. >>

Je to tak jasné

Čím více lidí přijme veganství za součást svého života, tím méně zvířat bude zbytečně trpět a umírat. Tak jednoduché to je. >>

Naslouchejme svému srdci

Veganství znamená nechat zvítězit srdce. >>

Soucit má být projeven na všech rovinách

Veganství má být praktický čin, kdy se na celý život zřekneme živočišných potravin a každého vykořisťování zvířat. Druhým činem má být ale propagace veganství, abychom si soucit nenechávali pouze pro sebe. A za třetí máme na zvířata v dobrém i myslet, protože myšlenky mají velkou sílu. >>

Soucit s mláďaty zvířat

Lidé často jedí maso zvířecích dětí: selata, kuřata, či telátka. Prosím, začněmě s veganstvím i kvůli těmto nebohým mláďátkům. >>

Dveře k novému věku lidstva

Veganství můžeme vnímat jako vstupní dveře k poznávání a vnímání daleko hlubších a jemnějších souvislostí života. >>

Když uvidíš jatka

Když někdy uvidíš na silnici vůz se zvířaty směřující na jatka, nebo když uvidíš budovu jatek, posílej zvířatům myšlenky soucitu a prosby za odpuštění. >>

Co je dobré?

Je dobré a hezké ochraňovat slabší a utlačované, ať už se jedná o lidi či o zvířata. >>

Veganství je dobrou zprávou

Na světě přibývá lidí, kteří chtějí žít v míru se všemi ostatními lidmi bez rozdílu, kteří mají starost o opuštěná zvířata, chtějí žít ekologicky, stravují se vegansky a hledají duchovní hodnoty. A to je velmi dobrá zpráva. >>

Každý jedinec je důležitý

Každý z nás může ovlivnit tolik, kolik může. A co může, to i musí, má-li v sobě soucit. Spousta malých plusů tvoří jedno velké PLUS. Musí se nás proto zapojit co nejvíce a jít za dobrou věcí. >>

Veganství je jako slunce pro nový život

Staré moudré přísloví říká, že i v pekle jednou vyjde slunce. Jak brzy to slunce vyjde a jak moc bude zářit, záleží na každém z nás. >>

Vše je vývoj

Co bylo včera nazýváno utopií, je dnes nazýváno alternativním stylem života a zítra to bude nazýváno samozřejmostí. >>

Lepší malý dobrý skutek, než plané řeči

Můžeme mluvit, mluvit a mluvit o tom, proč to či ono nemá smysl. Můžeme ale také vykonat něco pozitivního. Třeba kupovat kosmetiku nestestovanou na zvířatech, žít více ekologicky, ujmout se opuštěné kočičky z ulice, pomoci člověku bez domova, zasadit strom, či stát se vegany. >>

Konkrétní a praktická pozitivní změna

Člověk si může zoufat,  jak málo možností má, změnit svět k lepšímu. S ochranou zvířat a přírody a s veganstvím je to ale jinak. Zde můžeš začít měnit svět k lepšímu doslova ihned. Není to fascinující? >>

Když máš motivaci, je veganství snadné

Pokud stále váháš s veganstvím, pusť si video z jatek. Až uslyšíš a uvidíš nářek nebohých zvířat, bude pro tebe přechod k rostlinné stravě velmi snadný. >>

Speciesismus

Diskriminovat někoho na základě rasy, to je rasismus. Diskriminivat někoho na základě jeho pohlaví, to je sexismus. A diskriminovat někoho na základě jeho živočičného druhu, to je speciesismus. Veganské hnutí nesouhlasí s žádným z těchto tří projevů. >>

Veganství osvobozuje zvířecí otroky

Kdysi dávno dělali někteří lidé otroky z jiných lidí. A dnes činí lidstvo otroky ze zvířat. Zvířata ale také touží po bezpečí a lásce. Naštěstí ale přichází nová doba - doba, kdy zvířata už nebudou otroky člověka, ale kdy člověk pochopí, že zvířata jsou naši přátelé. Příchod této doby můžeš uspíšit i ty. >>

Proč vegani nekonzumují mléko a mléčné výrobky?

Aby kráva mohla dojit mléko, musí  otěhotnět, což se dnes často děje skrze umělé oplodnění. Přesto, že je kravské mléko od přírody určeno telátku, je tele odtrženo od své matky a často usmrceno, aby zbylo více mléka pro lidský byznys. Navíc, když už kráva časem dává málo mléka, je většinou zabita na maso. Proto je mléko "bílá krev". Východiskem z tohoto začarovaného kruhu je… >>

Proč vegani odmítají jíst vajíčka?

Slepice nejsou živé stroje na výrobu vajec, které můžeme zabít, když už nemohou vejce snášet. Většinou jsou zabíjeni i narození kohoutci, protože nesnášejí vejce. To můžeme zastavit odmítnutím vajec. >>

ZOO? Ne!

Lidi z exotických zemí také nezavíráme do klecí, abychom si je prohlíželi za mřížemi. Tak proč to činíme zvířatům? Život v kleci je pro zvíře krutý a smutný. Dětem raději ukazujme zvířata ve volné přírodě, nebo v dokumentárních filmech. >>

Vlna a peří? Ne!

Proč týrat zvířata kvůli byznysu z jejich vlny a peří, když dnes existue spousta etičtějších alternetiv? >>

Cirkus se zvířaty? Ne!

Vegani odmítají navštěvovat cirkusy se zvířaty, protože zvíře je ve své podstatě cítící svobodná bytost, nikoliv předmět zábavy pro člověka. >>

Oblečení a obuv bez utrpení na zvířatech

Proč věznit a zabíjet krásná a nevinná zvířata proto, aby člověk mohl nosit kožich stažený z jejich mrtvých těl? Vždyť dnes je již spousta alternativ. Také kůže ze zvířat je potřeba se zříci, protože jsou nemalým výdělkem pro jatka. >>

Byl by dnes Ježíš Kristus veganem?

Myslíte, že pokud by Pán Ježíš Kristus chodil po zemi dnes, že by jedl maso a podporoval by tím velkochovy zvířat a jatka? A dovedete si pána Ježíše představit, jak přijde k beránkovi, podřízne mu krk, vytrhne mu srdce a to si pak opeče na ohni? Umíte si to představit? Ano, nebo ne? >>

Křesťanství a veganství

Je náš křesťanský život úplný a poctivý, když jíme maso zavražděných zvířat, aniž bychom museli? >>

Nové paradigma

Kdysi žili v dalekých zemích kmeny, které vnímali kanibalismus jako něco normálního. Postupně ale změnili toto paradigma a od pojídání lidí upustili. Snažme se ze všech sil, aby i dnes přišlo nové paradigma a aby se etické veganství stalo běžnou součástí života nás všech. >>

Budoucnost patří veganské civilizaci

Dnes přijde lidstvu týrání lidí strašlivé. Stejně tak již brzy přijde lidstvu strašlivé vidět týrání zvířat. Je na každé a na každém z nás, zda toto uvědomění přijde dříve, či později. >>

Každá akce má svou reakci

Fyzikální zákony nás učí, že každá akce má svou reakci. Hmota je však ozvěnou ducha. Co když se po smrti sejdeme se všemi zvířaty, kterým jsme během života zbytečně ublížili? Jak se obhájíme, až jim budeme hledět z očí do očí? Proto milujme zvířata již nyní. >>

Veganství znamená čistší tělo i mysl

Díky veganství se naše tělo i naše mysl stanou čistšími a povznesenějšími. Přestaňme si dělat ze svého žaludku hřbitov. >>

Vraťme zvířatům, co jim dlužíme

Nemyslíte, že bychom zvířatům měli konečně po tisíciletích začít vracet, co jim dlužíme? Miliardy a miliardy zvířat zemřely v minulosti kvůli člověku na jatkách, ve válkách, při lovech a podobně. Splaťme dluh - nejezme maso a sýry, nenosme kožichy a ujměme se třeba kočičky či pejska z útulku. >>

Veganství podporuje mír

Dokud lidé budou tolerovat zbytečné zabíjení zvířat a jatka plná nářku a zvířecí krve, budou pak snáze tolerovat i války. Staň se tedy veganem/vegankou a pomoz vytvářet mír. >>

Nepotřebujeme živočišné bílkoviny

Tak jako kůň, bizon, býk či gorila mají mnoho sil pouze z rostlinné stravy, může být z pestré rostlinné stravy plně vitální i člověk. To dokazují mnozí vrcholoví sportovci, kteří jsou vegani. >>

Lev - masožravec, člověk - vegan

Mnozí argumentují tím, že i v přírodě požírá jedno zvíře druhé zvíře. Rozdíl je ale v tom, že lev by bez masa nepřežil, kdežto člověk může kvalitně žít i bez masa. >>

Šiřme do světa soucit

Lidský život je krásnější a smysluplnnější, když šíříme myšlenku soucitu a konáme dobré skutky.  Veganství je praktický soucit. >>

Co je ve skutečnosti správné?

Ještě i dnes připadá některým lidem veganství neobvyklé. Zkusme si však pravdivě odpovědět, zda je správné jíst kusy mrtvých zvířecích těl, nebo zda je správnější jíst rýži, brambory, ovoce a zeleninu. >>

Veganská filozofie je nádherně prostá

Veganství znamená nezpůsobovat zbytečnou bolest. >>

Člověk a zvíře jsou si v mnohém podobní

Člověk chce žít v bezpečí, zvíře chce žít v bezpečí. Člověk chce v míru vychovávat své děti, zvířata chtějí vychovávat svá mláďata. Člověk touží po radosti a netouží po bolesti. Zvíře touží po radosti a netouží po bolesti. >>

Veganství znamená čistší svědomí

Když člověk přejde na veganskou stravu, pocítí velikou úlevu ve svém svědomí. Už se pak může s klidnou myslí dívat zvířatům do očí. >>

Planeta Země nabízí dostatek lidem přirozené stravy

Dobrotivá Matka Země nabízí tolik sladkých ovocných plodů, tolik zdravé zeleniny, ořechů, semínek, luštěnin, obilovin a hub, že by byl hřích živit se zabíjením zvířat. >>

Proč jíst maso, když nemusíme?

Proč jíst maso z usmrcených zvířat, vajíčka a mléčné výrobky, když se můžeme stravovat vegansky? Opravdu - proč? >>

Jsme to, co jíme

Položme každý sám sobě otázku: "Co a proč jím?"  V upřímné odpovědi zjistíme kým jsme a co na sobě případně můžeme změnit. >>

Skutečná zkouška morální vyspělosti civilizace

Skutečně hodnotná civilizace se pozná podle toho, jak zachází se slabšími. Záleží na každé a na každém z nás, zda svým dílem pomůžeme k tomu, aby přestala existovat jatka či pokusy na zvířatech. >>

Skutečný soucit

Nestačí zvířata pouze litovat. Je potřeba konat. O soucitu se zvířaty můžeme hodně mluvit, nebo hodně číst na internetu, ale to, že to se soucitem ke zvířatům myslíme doopravdy, dokážeme tím, že se staneme vegany a vegankami. >>

Veganství znamená praktický soucit

Nikdo z nás nechce trpět nebo předčasně zemřít. Proč bychom tedy my lidé měli způsobovat utrpení, bolest a smrt nevinným tvorům? Chceme-li v životě dostávat lásku, musíme lásku dávat. Tma nezrodí Světlo. Jen Světlo zrodí opět Světlo. A láska ke zvířatům v praxi, to je veganské stravování. >>

Veganství jako rostoucí trend loňského roku

  Veganství jako rostoucí trend loňského roku Na úvod můžeme říci, že veganství za poslední rok zaznamenalo enormní nárůst. Je velmi působivé a radostné vidět, že se více lidí začíná o tento životní styl zajímat. Proč píšeme životní styl? Veganství totiž není pouhé stravování, ale je to určitá filozofie a právě životní styl. Veganem se ovšem nemůže stát každý. Dotyčný by to měl především… >>

Veganská obuv - rozhovor

Zdeněk: Když jsem se nedávno dozvěděl o Ahinsa Shoes, zajásal jsem. Ahinsa je tuším výraz ze sanskrtu a znamená nenásilí vycházející z úcty ke všemu životu..., že? Můžeš potvrdit, že vaše motivace pro výrobu veganské obuvi je tedy především etická? Lukáš: Ano, je především etická, ale nejen ke zvířatům, ale i k lidem, kteří boty vyrábějí a v neposlední řadě také k našemu… >>

Veganský obchod v Praze Na Poříčí

V Praze, v ulici Na poříčí, v Černé Labuti, byl otevřen obchod s čistě veganskými potravinami. O patro výš naleznete veganskou jídelnu Loving Hut a v komplexu je i pult s prodejem čerstvě lisovaných šťáv. http://www.worldvegan.cz/cs/o-nas/ >>

WHO zařadila uzeniny na seznam prokázaných karcinogenů

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zařadila uzeniny jako je šunka, slanina či párky na seznam prokázaných karcinogenů. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí WHO, totiž došla k závěru, že tyto masné výrobky mohou způsobovat rakovinu trávicího traktu. Uzeniny se tak ocitly ve stejné skupině karcinogenů, kde figuruje například tabák či azbest. Podle IARC… >>

Praha, Černá labuť: otevřena veganská jídelna Loving Hut

http://www.lovinghut.cz/ >>

Bude izraelská armáda veganská?

Počet veganů/veganek v Izraeli v poslední době opravdu velmi silně vzrostl. Na tuto situaci zareagovala i izraelská armáda a nabízí proto v rámci svého systému veganskou alternativu v rámci stravování i v rámci odívání (nekožené veganské boty a podobně). Je to první krok a inspirace pro změnu ve všech ostatních armádách světa? Jistě by to velmi silně zvýšilo šanci na světový mír, neboť jak… >>

Důvěra zvířat

Chci se jen podělit o myšlenku. Vždycky žasnu, když si uvědomím, že člověk je asi jediný druh, ke kterému si chodí jiný druh - tedy zvířata, pro pohlazení. Kolik úžasné důvěry v sobě zvířata mají! Nesmíme tuto jejich důvěru zklamat! -ze-   >>

Veganská bábovka

Recept na veganskou bábovku naleznete zde:  http://www.vegan-veganstvi.cz/veganske-recepty/veganske-sladkosti-97/ >>

Filmový festival "Zvířata jsou taky lidi"

O víkendu 28-30.11.2014 proběhne v pražském kině Atlas festival s názvem "Zvířata jsou taky lidi". Témata jsou mimořádně zajímavá. Přijďte prosím aktivitu podpřit.   Více na: www.zviratajsoutakylidi.cz -ze- >>

Veganství a hubnutí

Dostávám občas dotazy na téma veganství a hubnutí. Přesněji řečeno, směřují dotazy na to téma, zda je možné při veganské stravě rozumně zhubnout. Říkám upřímně, že pro mě je hlavní motivací k veganství soucit se zvířaty. Na druhou stranu je pravda, že sám mám velkou zkušenost s nutností shazování přebytečných kil nejen z mé předveganské doby, ale i z té veganské. Rád se tedy podělím o pár… >>

Vegani a pečivo

Častým tématem okolo veganského stravování je pečivo. Není divu, vždyť v naší zemi jsme na pečivo zvyklí v různých podobách po celá staletí. Pečivo zasytí, hodí se na cesty a chuťově zabírá celé spektrum od slaného po sladké. Je ale pečivo ideální potravinou pro vegany? Rozdělme věc do dvou kategorií: 1. Etika: Tady pozor, protože mnohé pečivo obsahuje například mléčnou syrovátku, vajíčka, či … >>

Veganská bramborová kaše

Recept najdete zde: www.vegan-veganstvi.cz/veganske-recepty/veganska-jidla-z-brambor-90/ >>

Důležité: text dávající naději pro šíření myšlenky veganství

Předkládáme důležitý text dávající naději pro šíření myšlenky veganství a jejího uvedení do praxe ve společnosti.   Tento text považujeme za natolik důležitý a naději dávající, že jsme mu natrvalo vyhradili speciální menu na tomto webu. Velmi prosíme: pokud kdokoliv z vás uzná za vhodné, posílejte tento text co největšímu počtu lidí.   Uloženo zde: http://www.vegan-veganstvi.cz… >>

Petice na ochranu zvířat

Mezi některými ochránci zvířat je rozšířena myšlenka, že petice na ochranu zvířat nic neřeší. Respektujeme právo těchto lidí na jejich názor, ale chceme zde říci, pokud je petice rozumná a za dobrou věc, že vždy je podle nás lepší petici podepsat než nepodepsat. Vždy je lepší využít všech prostředků, které se pro pomoc zvířatům nabízejí. Nehledě na to, že díky peticím si mnozí lidé mohou… >>

Veganské recepty - těšíme se i na ty od vás

Jak jste si jistě všimli, přibylo na těchto stránkách menu "veganské recepty". Chtěli bychom, aby zde byl postupně k dispozici co nejlepší výběr veganských pokrmů a zároveň i co největší. Prosíme proto ty z vás, kteří jste ochotni věnovat zdarma vaše osvědčené recepty, abyste nám je posílali mailem. Podmínkou je, aby recept byl 100% veganský, aby nebyl nezákonně okopírován, aby byl chutný a… >>

K veganství se v Izraeli hlásí již 4% lidí!

Podle posledních odhadů se k veganství v Izraeli hlásí již 4% lidí a přibližně stejný počet se hlásí k vegetariánství. V říjnu 2014 proběhl v Tel Avivu veganský festival s účastí 15 000 lidí. Řetězec restaurací zvaný Nanushka, dříve známý svou nabídkou grilovaného masa s vodkou, přechází k veganské nabídce. Vítězka tamnější televizní reality show - nadšená veganka, využila velké popularity a… >>

Veganská bramboračka s houbami

 Recept najdete zde: http://www.vegan-veganstvi.cz/veganske-recepty/veganske-polevky-69/ >>

Veganská kuchařka či veganská kosmetika - skvělý dárek k vánocům

Ctíte jakýmkoliv způsobem vánoční svátky? Dáváte svým blízkým dárky? Nebo se vás vaši blízcí ptají na tip, čím mohou o vánocích obdarovat vás? Co zkusit některou z veganských či raw-veganských kuchařek, kterých se jen letos objevilo na pultech knihkupectví nejméně deset? A nebo co zkusit členy své rodiny obdarovat veganskou kosmetikou, či veganskou drogerií? Další možností může být balíček… >>

Tofu pomazánka s pažitkou

Recept najdete zde: http://www.vegan-veganstvi.cz/veganske-recepty/veganske-pomazanky-68/   >>

Veganská strava je více a více v kurzu

To, co bylo v devadesátých letech nemyslitelné, je dvacet let po té již často samozřejmostí. V mnoha restauracích nebývalo k mání ani vegetariánské jídlo, natož jídlo veganské. Situace je ale čím dál lepší. Možná je tempo změny pomalé, ale obecně má veganství zelenou. V každé lepší restauraci už lze v nabídce najít veganské jídlo, v supermarketech už je v nabídce několik druhů tofu, veganské… >>

Tofu pomazánka s mrkví

Recept najdete zde: http://www.vegan-veganstvi.cz/veganske-recepty/veganske-pomazanky-68/ >>

Vegan - kdy a jak vzniklo toto slovo

Slovo "vegan", či "veganství" použil poprvé brit Donald Watson v roce 1944. V tomtéž roce vyšlo i první číslo veganského časopisu "Vegan News". Donald Watson měl od útlého mládí soucit se zvířaty, což ho přivedlo k vegetariánství. Časem však zjistil, spolu s některými svými přáteli, že z etického hlediska je vegetariánství nedůsledné, a proto přešel k veganství. Slovo vegan vymyslel právě Watson,… >>

Několik výstižných citátů nejen o veganství

Vznik nové společnosti je možné uskutečnit pouze hlubokou změnou v našem srdci.    (Erich Fromm)   Standardní strava osob stravujících se masem se skládá z krve, masa, žil, svalů, šlach, výměšků krav, period slepic a zvratků včel. Jednou ročně, při Dni díkůvzdání pak masojedlíci používají konečník mrtvých ptáků, který vycpou a používají jako tlakový hrnec … >>

Veganství je součástí změny civilizačního paradigmatu

STARÉ PARADIGMA: NOVÉ PARADIGMA: - Vesmír je nahodilý, hodnoty určuje konkurenční boj. - Vesmír je celistvostí řádu, hodnoty určuje hluboká inteligence. - Země, příroda, jsou životním prostředím člověka. -… >>

Ekologická stopa ČR

Pokud jde o ekologickou stopu, je ČR podle Světového fondu pro ochranu přírody (WWF) na 19. nejhorším místě. Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/priroda-svet/r~745afffa4fa111e494d7002590604f2e/ >>

Jak s veganstvím začít

Uvažujete, že se stanete vegankou - veganem? V tom případě pro vás máme vzkaz: Je to úžasně jednoduché! Nic si nekomplikujte! Podívejme se na tři důležité aspekty veganství: Etické hledisko: Co k tomu říci? Aby se na našem talíři mohlo objevit maso, muselo být drženo (či uloveno) a usmrceno nevinné zvíře. Abychom mohli jíst mléčné výrobky, či vajíčka, bylo zvíře opět drženo a v drtivé většině… >>

1.listopad - světový den veganství

1.listopadu opět oslavíme světový den veganství. Toto datum je zvoleno na připomenutí založení britské Vegan Society (1.11.1944) a připomíná lidem možnost zvolit soucitnější způsob života, než je ten, při kterém jsou zneužívána zvířata. Každá a každý z nás může v tento den, podle svého uvážení, učinit alespoň malý čin a pomoci zvířatům a přírodě - třeba malou osvětou veganství ve svém okolí. … >>

Velká pardubická 2014 a smrt klisny Zulejky

Na letošním (2014) dostihu Velká pardubická, konkrétně při přeskoku Taxisova příkopu, zahynula klisna Zulejka. Co se dá k tak smutné a především kruté a zbytečné smrti říct? V dnešních dostizích jde především o peníze a zatímco žokej se dostihů účastní dobrovolně, kůň nikoliv. Tento dostih už má za svou dlouhou historii na svědomí mnoho mrtvých a zraněných koní. Je nepochopitelné, že na… >>

Setkání s laní

Byl začátek léta. Šli jsme tak ve dvou podél říčky v Bielovodské Dolině (což je mimochodem s beskydskou Gruní nejkrásnější místo na jakém jsem kdy byl), nikde nikdo a kromě vzdáleného bublání tekoucí vody jen takové živé, organické ticho uvnitř údolí. Najednou bylo to ticho prolomeno kroky na cestě před námi - přicházela k nám laň. Nejdřív jsme mysleli, že hned jak nás uvidí, sejde mimo… >>

Vzestup veganství

Veganství je výrazně na vzestupu. Letmé postřehy za poslední dobu, jen co jsem tak mimochodem zaznamenal: - téma nutnosti snížit spotřebu masa z environmentálních důvodů zaznělo na půdě Evropského parlamentu - mezi známými osobnostmi přibývá veganů - v knihkupectvích výrazně přibylo knih s tématy veganství a raw-veganství - přibývá webů, restaurací a obecně diskuzí na téma etické veganství … >>

Díkybohu za reklamy - alespoň vím, co si nemám koupit :)

Dlouho mě otravovaly reklamy v tramvajích, na internetu, i podél dálnic, o televizi nemluvě. Až najednou mě to napadlo a dnes už říkám jen: Díkybohu za reklamy, alespoň vím, co si nemám koupit! :) -ze- >>

Nečiň jiným co nechceš aby činili oni tobě

Nečiň jiným co nechceš aby činili oni tobě. To je významově citát z biblického evangelia, který je velice pravdivý. Dal by se říci také takto: čiň jiným co chceš aby oni činili tobě. Je to tak jednoduché k pochopení. Ještě jednou zde připomeňme slova vzácného člověka Edgara Kupfer-Koberwitze: "Proč mám já, který jsem šťastný, když mě nepronásledují, pronásledovat nebo dávat pronásledovat jiné… >>

Nabídku určuje naše poptávka -aneb- máme vegan pizzu!

Není snadnější věty k pochopení než "Poptávka určuje nabídku". Přesto to někdy vypadá, že vlivem reklamy a nabízeného zboží v obchodech jsme předurčeni k nabídce jaká je. To ale není pravda - to je stereotyp našeho myšlení, síla zvyku. Ve skutečnosti jsme to my, jakožto zákazníci všemožných výrobců a prodejců, kteří mohou určovat co, v jaké kvalitě a v jakém množství se bude v obchodech nabízet.… >>

Banánová zmrzlina nejen pro vegany a vitariány

Recept najdete zde: http://www.vegan-veganstvi.cz/veganske-recepty/raw-veganske-recepty-86/ >>

Co řekneme vnoučatům?

Vývoj svým tempem směřuje od stravy získané vykořisťováním zvířat ke stravě rostlinné. Kdo to ještě nezaznamenal, ať se rozhlédne a uvidí v obchodech přibývající veganské potraviny, také rostoucí počet vegetariánských a veganských restaurací a podobně. Mezi lidmi mladého myšlení přibývá veganek a veganů. Zkrátka vývoj jde tímto směrem. Jednou se nejspíš bude vyprávět o tom, jak kruté a zbytečné… >>

Veganství - posun paradigmat

V současnosti se ještě zabíjení zvířat pro maso a držení zvířat pro získání vajec či mléka považuje za něco normálního. Ale co je "normální"? V dnešní civilizaci například odmítáme lidojedství - a shodneme se na tom, že nejíst lidi je správné a normální. Je však normální zabíjet či držet zvířata za účelem našeho nasycení, když se můžeme pohodlně a kvalitně najíst i z čistě rostlinné stravy? -ze- >>

Edgar Kupfer-Koberwitz - Zvířata jsou naši bratři

Edgar Kupfer-Koberwitz byl na začátku druhé světové války deportován do koncentračního tábora v Dachau u Mnichova. Navzdory drsným podmínkám věznění zůstal oddaným vegetariánem. Dokonce i během těch nejhorších útrap byl vázán hlubokým soucitem a úctou ke všem živým bytostem. Kniha Zvířata jsou naši bratři byla napsána po válce jako vyjádření autorova postoje k mučení a zabíjení zvířat. Je psána… >>

Několik trefných anekdot a citátů

"Ve vzduchu učencům navzdory" Vědci spočítali, že čmelák vzhledem k jeho hmotnosti, ploše a tvaru křídel není schopen letu. Čmelák to ale naštěstí neví, jinak by chodil pěšky :)       Citát "Je lepší se opotřebovat, než zrezivět." (D.Diderot)     Z jiné perspektivy   Potkají se dvě planety ve vesmíru a ta starší se ptá té mladší: "Jak se Ti daří?" … >>

Dar humoru

S humorem se žije lépe. Snímá z nás starosti, přináší povzbuzení. Skutečný humor není nikdy hloupý, samoúčelný, ani vulgární - naopak - je moudrý a laskavý. Umožňuje nám svým originálním způsobem získávat nadhled nad tématem. "Humor" znamená "lépe vědět". Dobrý humor rozpouští bariéry, sbližuje lidi, hřeje nás u srdce a přináší nám dílčí poznání. Jen si zkusme představit, jak smutný by byl… >>

Vzpomeň si na Světlo (pohádka i pro dospělé)

V Zemi světla byla všude krása. Bytosti světla žily šťastně v moři zlaté lásky. Královna této země měla oči jako tančící hvězdy a její srdce zářilo jako slunce.   Ale královna věděla, že na druhé straně Země světla leží temná a nešťastná země. Její obyvatele neviděli už krásu ani necítili lásku kolem sebe a královna pociťovala jejich nešťastné bytí, jakoby bylo její vlastní.   Rádci… >>

85 lidí vlastní stejný majetek jako chudší polovina lidstva

Ekonomická nerovnost se ve většině zemí světa od počátku finanční krize rozšířila už natolik, že 85 nejbohatších lidí světa má tolik majetku jako celá chudší polovina lidstva (zdroj: ceskenoviny.cz ze dne 20.1.2014). Vyplývá to ze zprávy nevládní organizace Oxfam. Ptám se sám sebe, zda jsem utopista a totálně naivní člověk, když mi to přijde prostě neuvěřitelné. -ze- >>

Chci být člověkem, kterého si alespoň trochu vážím

V jiném menu těchto stránek najdeme známou větu od J.P.Sartra: "Chci být člověkem, který se mi nehnusí." Můžeme si tato slova lehce upravit na: "Chci být člověkem, kterého si alespoň trochu vážím." A nebo stačí: "Chci být člověkem." Tedy člověkem usilujícím o to dobré. Jak často slýchá člověk, který se snaží o praktický soucit: "Tím nic nezměníš.... takových idealistů už tu bylo..." Za prvé… >>