A co člověk a přírodní zákon o přežití silnějšího?

A co člověk a přírodní zákon o přežití silnějšího?

<<

Je otázkou, co je projevem síly u člověka. Největším projevem "síly" u člověka je totiž nepoužívat násilí, když naprosto nezbytně nemusím - tedy snažit se s veškerou moudrostí preventivně předcházet zbytečné bolesti všech a všeho.

Jakkoliv to zní tady a teď utopisticky, není jiné cesty než poctivá snaha poznávat hlubší (!) zákonitosti existence, souznít s nimi, a uplatňovat je pro harmonickou koexistenci mezi člověkem a ostatním životem. 

Člověk v sobě nemá pouze hrubé pudové síly, ale má také schopnost pěstování kultury ducha. Kdybychom jako jedinou či hlavní skutečnou hodnotu uznávali hrubý pud a ušlechtilou kulturu bychom považovali za zbytečnou, mohli bychom rovnou zahodit všechny lidské oběti za druhé, všechna díla básníků, všechen majestát chrámů, všechny zahrady, klavíry a harfy, všechnu snahu o pochopení a odpouštění.......

Záleží na nás, kam chceme směřovat.

<<