Až se ze smrtelné postele ohlédneme zpět

Až se ze smrtelné postele ohlédneme zpět

<<

 

Tento náš konkrétní život, v tomto konkrétním fyzickém těle, je konečný. Ať už je nám to příjemné či nikoliv, jednou se octneme na samém konci tohoto svého života, v němž jsme si zvolili buď  více soucitu s druhými, nebo méně soucitu s druhými. Kromě mnoha jiných oblastí  života, které by se měl člověk snažit co nejlépe naplnit, máme možnost projevovat  p r a k t i c k ý  soucit i vůči zvířatům, nebo neprojevovat soucit zvířatům.

O mnoho lépe nám bude na duši, když se při odpoutávání  z těla pokorně ohlédneme zpět a uvidíme OČI všech tvorů z říše zvířat pro které jsme něco konkrétního učinili. Nebo se chceme ohlédnout a spatřit OČI všech tvorů, kterým jsme mohli pomoci, ale nepomohli? Co říkáte?

<<