Vegan-blog

Vegan-blog

Kácení pralesa a domorodý náčelník

  Na začátku devadesátých let putoval mezi ekology videozáznam z ekologického protestu proti kácení části pralesa v Jižní Americe. Firmy, které měly finanční zájem mohutné stromy pokácet, argumentovaly svými propočty a tabulkami, kde měly spočítáno, že zdejš… >>

Mořská hvězdice

      Starý muž se procházel po pláži a všiml si mladíka, který sbíral vyvržené hvězdice a házel je zpět do moře. Když se potkali, zeptal se jej, proč to dělá. Odpověď zněla, že přece hvězdice vyvržená na břeh zahyne, pokud bude ponechána na ranním slunci. "Ale pláž se t… >>

Staň se stou opicí

Desítky let vědci pozorovali japonskou opici Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952, Imo, osmnáctiměsíční opice ženského pohlaví, která žila na japonském ostrově Koshima, objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí jistý druh brambor, ale nemají… >>

Až se ze smrtelné postele ohlédneme zpět

  Tento náš konkrétní život, v tomto konkrétním fyzickém těle, je konečný. Ať už je nám to příjemné či nikoliv, jednou se octneme na samém konci tohoto svého života, v němž jsme si zvolili buď  více soucitu s druhými, nebo méně soucitu s druhými. Kromě mnoha jin… >>

A co člověk a přírodní zákon o přežití silnějšího?

Je otázkou, co je projevem síly u člověka. Největším projevem "síly" u člověka je totiž nepoužívat násilí, když naprosto nezbytně nemusím - tedy snažit se s veškerou moudrostí preventivně předcházet zbytečné bolesti všech a všeho. Jakkoliv to zní tady a teď utopisticky, není… >>

Umění žasnout

  Jako první a nejdůležitější vlastností, kterou by měl člověk mít, aby soucítil se zvířaty, je nejspíš umění žasnout. Žasnout nad jejich osobností, nad jejich způsoby života, nad jejich schopnostmi, které se v nich vývojem utvářely celé věky. Každé zvíře na které… >>

Začátky

Někdy se říká, že začátky bývají nejtěžší. Někdy jsou ale i nejkrásnější. Je to úleva začít s praktickým soucitem. Úleva, že už se nebudeme podílet na zabíjení. Vegetariánství je prvním a nejdůležitějším krokem pro každého jednotlivce… >>

Pomníky jatečním zvířatům

Takové pomníky by byly jakýmsi zviditelněným podnětem pro svědomí lidí. Umístěny na vhodných místech by připomínaly lidem, co nechtějí vidět a o čem nechtějí vědět. Pokud by se podařilo taková díla hodně a vhodně medializovat, mohlo by to podnítit debatu na téma etického… >>

Veganství znamená pomáhat opuštěným kočičkám

Ve městech i na vesnicích je obrovské množství bezprizorních kočiček, trpících hlady, nemocemi, zimou a samotou. Prosím, nezapomeňte, že veganství není pouze o změně stravování, ale i o pomoci jednotlivým zvířatům v nouzi. >>

Lecos se už povedlo

Aktivity a osvětu v oblasti ochrany zvířat směřující od ochranářských společností k veřejnosti vykonává, bohužel, zatím pořád nevelké množství lidí. Často dokonce můžeme vidět, kdy celý spolek na ochranu zvířat drží nad vodou jeden, dva, či tři lidé a jen sem tam se přidá… >>

Psi a kočky s námi doma

Vztah člověka a psa či člověka a kočky vychází z dávné minulosti. Psi i kočky jsou už natolik domestikovaná zvířata, že je jejich osudem žít v blízkosti člověka napořád. Motivací člověka pro život se psem či s kočkou musí být vztah založený na přátelství a bratrství. Je také… >>

Lepší malý dobrý skutek, než plané řeči

Můžeme mluvit, mluvit a mluvit o tom, proč to či ono nemá smysl. Můžeme ale také vykonat něco pozitivního. Třeba kupovat kosmetiku nestestovanou na zvířatech, žít více ekologicky, ujmout se opuštěné kočičky z ulice, pomoci člověku bez domova, zasadit strom, či stát se vegany. >>

Maso "ze zkumavky"?

Co k tomu říci? Zdánlivě úžasná zpráva - moderní věda nás zachrání před nedostatkem jídla, ušetří se životy zvířat a ještě si s klidným svědomím pochutnáme na "zakázeném ovoci". Vše v čisté a ekologické podobě. Ve skutečnosti je to však… >>

Soucit s mláďaty zvířat

Lidé často jedí maso zvířecích dětí: selata, kuřata, či telátka. Prosím, začněmě s veganstvím i kvůli těmto nebohým mláďátkům. >>

Konkrétní a praktická pozitivní změna

Člověk si může zoufat,  jak málo možností má změnit svět k lepšímu. S ochranou zvířat a přírody a s veganstvím je to ale jinak. Zde můžeš začít měnit svět k lepšímu doslova ihned. Není to fascinující? >>

Když máš motivaci, je veganství snadné

Pokud stále váháš s veganstvím, pusť si video z jatek. Až uslyšíš a uvidíš nářek nebohých zvířat, bude pro tebe přechod k rostlinné stravě velmi snadný. >>

Speciesismus

Diskriminovat někoho na základě rasy, to je rasismus. Diskriminivat někoho na základě jeho pohlaví, to je sexismus. A diskriminovat někoho na základě jeho živočičného druhu, to je speciesismus. Veganské hnutí nesouhlasí s žádným z těchto tří projevů. >>

Byl by dnes Ježíš Kristus veganem?

Myslíte, že pokud by Pán Ježíš Kristus chodil po zemi dnes, že by jedl maso a podporoval by tím velkochovy zvířat a jatka? A dovedete si pána Ježíše představit, jak přijde k beránkovi, podřízne mu krk, vytrhne mu srdce a to si pak opeče na ohni? Umíte si to představit? Ano, nebo ne? A ještě otázka: … >>

Budoucnost patří veganské civilizaci

Dnes přijde lidstvu týrání lidí strašlivé. Stejně tak již brzy přijde lidstvu strašlivé vidět týrání zvířat. Je na každé a na každém z nás, zda toto uvědomění přijde dříve, či později. >>

Každá akce má svou reakci

Fyzikální zákony nás učí, že každá akce má svou reakci. Hmota je však ozvěnou ducha. Co když se po smrti sejdeme se všemi zvířaty, kterým jsme během života zbytečně ublížili? Jak se obhájíme, až jim budeme hledět z očí do očí? Proto milujme zvířata již nyní. >>

Vraťme zvířatům, co jim dlužíme

Nemyslíte, že bychom zvířatům měli konečně po tisíciletích začít vracet, co jim dlužíme? Miliardy a miliardy zvířat zemřely v minulosti kvůli člověku na jatkách, ve válkách, při lovech a podobně. Splaťme dluh - nejezme maso a sýry, nenosme kožichy a ujměme se třeba kočičky či pejska z útulku. >>

Veganství podporuje mír

Dokud lidé budou tolerovat zbytečné zabíjení zvířat a jatka plná nářku a zvířecí krve, budou pak snáze tolerovat i války. Staň se tedy veganem/vegankou a pomoz vytvářet mír. >>

Šiřme do světa soucit

Lidský život je krásnější a smysluplnnější, když šíříme myšlenku soucitu a konáme dobré skutky.  Veganství je praktický soucit. >>

Lev - masožravec, člověk - vegan

Mnozí argumentují tím, že i v přírodě požírá jedno zvíře druhé zvíře. Rozdíl je ale v tom, že lev by bez masa nepřežil, kdežto člověk může kvalitně žít i bez masa. >>

Veganství znamená praktický soucit

Nikdo z nás nechce trpět nebo předčasně zemřít. Proč bychom tedy my lidé měli způsobovat utrpení, bolest a smrt nevinným tvorům? Chceme-li v životě dostávat lásku, musíme lásku dávat. Tma nezrodí Světlo. Jen Světlo zrodí opět Světlo. A láska ke zvířatům v praxi, to je veganské stravován… >>

Co je ve skutečnosti správné?

Ještě i dnes připadá některým lidem veganství neobvyklé. Zkusme si však pravdivě odpovědět, zda je správné jíst kusy mrtvých zvířecích těl, nebo zda je správnější jíst rýži, brambory, ovoce a zeleninu. >>

Veganská filozofie je nádherně prostá

Veganství znamená nezpůsobovat zbytečnou bolest. >>

Člověk a zvíře jsou si v mnohém podobní

Člověk chce žít v bezpečí, zvíře chce žít v bezpečí. Člověk chce v míru vychovávat své děti, zvířata chtějí vychovávat svá mláďata. Člověk touží po radosti a netouží po bolesti. Zvíře touží po radosti a netouží po bolesti. >>

Planeta Země nabízí dostatek lidem přirozené stravy

Země nabízí tolik sladkých ovocných plodů, tolik zdravé zeleniny, ořechů, semínek, luštěnin, obilovin a hub, že by byl hřích živit se zabíjením zvířat. >>

Proč jíst maso, když nemusíme?

Proč jíst maso z usmrcených zvířat, vajíčka a mléčné výrobky, když se můžeme stravovat vegansky? Opravdu - proč? >>

Skutečná zkouška morální vyspělosti civilizace

Skutečně hodnotná civilizace se pozná podle toho, jak zachází se slabšími. Záleží na každé a na každém z nás, zda svým dílem pomůžeme k tomu, aby přestala existovat jatka. >>

Skutečný soucit

Nestačí zvířata pouze litovat. Je potřeba konat. O soucitu se zvířaty můžeme hodně mluvit, nebo hodně číst na internetu, ale to, že to se soucitem ke zvířatům myslíme doopravdy, dokážeme tím, že se staneme vegany a vegankami. >>

WHO zařadila uzeniny na seznam prokázaných karcinogenů

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zařadila uzeniny jako je šunka, slanina či párky na seznam prokázaných karcinogenů. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí WHO, totiž došla k závěru, že tyto masné výrobky mohou způsobovat rakovinu trávicího traktu. Uzeniny se tak ocitly ve stejné skupině karcinogenů, kde figuruje například tabák či azbest. Podle IARC… >>

Důvěra zvířat

Chci se jen podělit o myšlenku. Vždycky žasnu, když si uvědomím, že člověk je asi jediný druh, ke kterému si chodí jiný druh - tedy zvířata, pro pohlazení. Kolik úžasné důvěry v sobě zvířata mají! Nesmíme tuto jejich důvěru zklamat!     >>

Veganská strava je více a více v kurzu

To, co bylo v devadesátých letech nemyslitelné, je dnes již často samozřejmostí. V mnoha restauracích nebývalo k mání ani vegetariánské jídlo, natož jídlo veganské. Situace je ale čím dál lepší. Možná je tempo změny pomalé, ale obecně má veganství… >>

Jak s veganstvím začít

Uvažujete, že se stanete vegankou - veganem? V tom případě pro vás máme vzkaz: Je to úžasně jednoduché! Nic si nekomplikujte! Podívejme se na tři důležité aspekty veganství: Etické hledisko: Co k tomu říci? Aby se na našem talíři mohlo objevit maso, muselo být drženo (či uloveno) a usmrceno nevinné… >>

1.listopad - světový den veganství

Vždy 1.listopadu slavíme světový den veganství. Toto datum je zvoleno na připomenutí založení britské Vegan Society (1.11.1944) a připomíná lidem možnost zvolit soucitnější způsob života, než je ten, při kterém jsou zneužívána zvířata. Každá a každý z nás může v tento den, podle… >>

Setkání s laní

Byl začátek léta. Šli jsme tak ve dvou podél říčky v Bielovodské Dolině (což je mimochodem s beskydskou Gruní nejkrásnější místo na jakém jsem kdy byl), nikde nikdo a kromě vzdáleného bublání tekoucí vody jen takové živé, organické ticho uvnitř údol… >>

Vzestup veganství

Veganství je výrazně na vzestupu. Letmé postřehy za poslední dobu, jen co jsem tak mimochodem zaznamenal: - téma nutnosti snížit spotřebu masa z environmentálních důvodů zaznělo na půdě Evropského parlamentu - mezi známými osobnostmi přibývá veganů - v knihkupectvích výrazně přibylo knih s… >>

Díkybohu za reklamy - alespoň vím, co si nemám koupit :)

Dlouho mě otravovaly reklamy v tramvajích, na internetu, i podél dálnic, o televizi nemluvě. Až najednou mě to napadlo a dnes už říkám jen: Díkybohu za reklamy, alespoň vím, co si nemám koupit! :)   >>

Nečiň jiným co nechceš aby činili oni tobě

Nečiň jiným co nechceš aby činili oni tobě. To je významově citát z biblického evangelia, který je velice pravdivý. Dal by se říci také takto: čiň jiným co chceš aby oni činili tobě. Je to tak jednoduché k pochopení. Ještě jednou zde připomeňme slova vzácného člověka Edgara Kupfer… >>

Co řekneme vnoučatům?

Vývoj svým tempem směřuje od stravy získané vykořisťováním zvířat ke stravě rostlinné. Kdo to ještě nezaznamenal, ať se rozhlédne a uvidí v obchodech přibývající veganské potraviny, také rostoucí počet vegetariánských a veganských restaurací a podobně.… >>

Veganství - posun paradigmat

V současnosti se ještě zabíjení zvířat pro maso a držení zvířat pro získání vajec či mléka považuje za něco normálního. Ale co je "normální"? V dnešní civilizaci například odmítáme lidojedství - a shodneme se na tom, že nejíst lidi je správn… >>

Edgar Kupfer-Koberwitz - Zvířata jsou naši bratři

Edgar Kupfer-Koberwitz byl na začátku druhé světové války deportován do koncentračního tábora v Dachau u Mnichova. Navzdory drsným podmínkám věznění zůstal oddaným vegetariánem. Dokonce i během těch nejhorších útrap byl vázán hlubokým soucitem a úctou ke v… >>

85 lidí vlastní stejný majetek jako chudší polovina lidstva

Ekonomická nerovnost se ve většině zemí světa od počátku finanční krize rozšířila už natolik, že 85 nejbohatších lidí světa má tolik majetku jako celá chudší polovina lidstva (zdroj: ceskenoviny.cz ze dne 20.1.2014). Vyplývá to ze zprávy nevládní organizace Oxfam.… >>

Chci být člověkem, kterého si alespoň trochu vážím

V jiném menu těchto stránek najdeme známou větu od J.P.Sartra: "Chci být člověkem, který se mi nehnusí." Můžeme si tato slova lehce upravit na: "Chci být člověkem, kterého si alespoň trochu vážím." A nebo stačí: "Chci být člověkem." Tedy člověkem usilujícím o to dobré. Jak často slý… >>

Učení a výchova

Nejdůležitější je pro člověka to, co načerpá v dětství. Výchova dětí k soucitu se zvířaty a s veškerým životem vůbec je velice důležitá. Jistě že toto přísluší především rodičům, ale ani školy nebo pořadatelé volnočasových aktivit by neměli zůstávat stranou. M… >>