Edgar Kupfer-Koberwitz - Zvířata jsou naši bratři

Edgar Kupfer-Koberwitz - Zvířata jsou naši bratři

<<

Edgar Kupfer-Koberwitz byl na začátku druhé světové války deportován do koncentračního tábora v Dachau u Mnichova. Navzdory drsným podmínkám věznění zůstal oddaným vegetariánem. Dokonce i během těch nejhorších útrap byl vázán hlubokým soucitem a úctou ke všem živým bytostem.

Kniha Zvířata jsou naši bratři byla napsána po válce jako vyjádření autorova postoje k mučení a zabíjení zvířat. Je psána formou dopisů, kde například v jedné větě píše: "Poslouchej. Nejím zvířata, protože se nechci živit utrpením a smrtí jiných tvorů, protože jsem sám trpěl tolik, že právě pro vlastní utrpení umím procítit i utrpení druhých."

Dále autor říká: "Dokud člověk zabíjí a trápí zvířata, bude zabíjet a trápit i lidi. Do té doby budou i války, neboť zabíjet se člověk musí učit a cvičit v malém."

Autor této citlivé a inspirativní knížečky zemřel v roce 1991, v osamění, neznámý a chudý v domově důchodců.

K tomu nelze nic dodat.

Tuto drobnou a krásnou knížku vydalo ve formátu A6, na necelých sedmdesáti stránkách nakladatelství Čintámani.

-ze-

<<