Maso "ze zkumavky"?

Maso "ze zkumavky"?

<<

Co k tomu říci? Zdánlivě úžasná zpráva - moderní věda nás zachrání před nedostatkem jídla, ušetří se životy zvířat a ještě si s klidným svědomím pochutnáme na "zakázeném ovoci". Vše v čisté a ekologické podobě.

Ve skutečnosti je to však typická ukázka nabubřelosti člověka, který namísto aby ctil zákony přirozenosti, namísto aby pěstoval živou etiku a s úlevou se z lásky ke stvoření zřekl pojídání mrtvol, vymýšlí jako protipól umělý svět.. Škoda je také to, že pro mnohé bude tento vynález alibismem. Proto se rozhodněme k mírumilovné stravě dřív, než nás pohltí zcela umělý svět, jehož je maso in vitro jedním ze symbolů.

Cožpak jsme už skutečně tak ovlivnění umělou civilizací, že nechápeme jak je přirozené a důležiité, abychom jedli plody vzešlé z naší země, prozářené sluncem a zavlažované čistou vodou? 

Jistě že se nebudeme vracet do jeskyní, ale do té míry, do jaké každý z nás dokážeme se snažme neztratit kontakt s opravdovým Životem, protože opakem přirozeného Života je Smrt ducha - a to je to nejhorší co nás může potkat.

Jistě, pokud budou na světě stále lidé naprosto odhodlaní bažit po mase, bude etičtější "maso ze zkumavky", než maso z jatek.... To jen autor těchto řádků je zkrátka naivní nerealista, který nerozumí tomu, proč ke zřeknutí se masa nestačí vždy lidský soucit.

Téma krmení koček a psů umělým masem z důvodu odbourání zabíjení zvířat, to už je oblast, kde jsem zpozorněl. Má-li k tomu někdo z vás komplexnější zdroj informací, napište mi.

<<