Mořská hvězdice

Mořská hvězdice

<<


     
Starý muž se procházel po pláži a všiml si mladíka, který sbíral vyvržené hvězdice a házel je zpět do moře. Když se potkali, zeptal se jej, proč to dělá. Odpověď zněla, že přece hvězdice vyvržená na břeh zahyne, pokud bude ponechána na ranním slunci. "Ale pláž se táhne míle daleko a leží na ni nespočetně hvězdic", namítl stařec. "Co by mohlo tvoje sysifofské počínání změnit?" Mladík se podíval na hvězdici ve své ruce, zamyslel se a opatrně ji vložil do vln. "Pro tuhle hvězdici to určitě něco změní", řekl.
 
 
Zní vám tento příběh idealisticky? Co byste udělali, kdybyste šli kolem řeky a v ní by se topilo osm lidí a vy byste věděli, že můžete vytáhnout jenom dva? A což teprve opačná představa - že byste jedním ze dvou zachráněných byli právě vy, nebo třeba vaše dítě? Komu to zní lacině, ať si vzpomene, jaké to bylo, když prožíval utrpení a byla mu podána pomocná ruka! 

<<