Pomníky jatečním zvířatům

Pomníky jatečním zvířatům

<<

Takové pomníky by byly jakýmsi zviditelněným podnětem pro svědomí lidí. Umístěny na vhodných místech by připomínaly lidem, co nechtějí vidět a o čem nechtějí vědět.

Pokud by se podařilo taková díla hodně a vhodně medializovat, mohlo by to podnítit debatu na téma etického vegetariánství.

Najde se někdo, kdo se toho ujme?

<<