Soucit má být projeven na všech rovinách

Soucit má být projeven na všech rovinách

<<

Veganství má být praktický čin, kdy se na celý život zřekneme živočišných potravin a každého vykořisťování zvířat. Druhým činem má být ale propagace veganství, abychom si soucit nenechávali pouze pro sebe. A za třetí máme na zvířata v dobrém i myslet, protože myšlenky mají velkou sílu.

<<