Staň se stou opicí

Staň se stou opicí

<<

Desítky let vědci pozorovali japonskou opici Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952, Imo, osmnáctiměsíční opice ženského pohlaví, která žila na japonském ostrově Koshima, objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí jistý druh brambor,
ale nemají rády hlínu, která je vždy pokrývá). Ima naučila mýt brambory svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily této dovednosti a předaly ji svým matkám. Naučili to také některé jiné dospělé jedince, ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice
se dál trápily se svými špinavými brambory.
    
A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim roku 1958 jenom malá skupinka opic myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo,
dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal "zázrak"! Do večera každá opice stáda myla brambory
před jídlem! Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu.
    
Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí. Fenomén sté opice říká: Když pracuje určité množství lidí v
nějakém směru, týká se to po nějaký čas jen jich samotných. Existuje však bod, ve kterém stačí, když se přidá jedna jediná osoba a
změní se hierarchie hodnot všech. Tvá zkušenost, tvé vědomosti, mohou přispět k záchraně Země.  TY  MŮŽEŠ  BÝT  STOU  OPICÍ !!

<<