Učení a výchova

Učení a výchova

<<

Nejdůležitější je pro člověka to, co načerpá v dětství. Výchova dětí k soucitu se zvířaty a s veškerým životem vůbec je velice důležitá.

Jistě že toto přísluší především rodičům, ale ani školy nebo pořadatelé volnočasových aktivit by neměli zůstávat stranou.

Máte-li tedy možnost, zakládejte kroužky pro děti, kde se budou učit dobrému vztahu ke zvířatům. Uspořádejte pravidelné dětské dny, kde mohou děti kreslit obrázky zvířat třeba na zdi ve veřejném prostranství, kde dostanou tištěné obrázky s citáty či verši o životě zvířat a podobně - dobrá je zde spolupráce s městskými úřady. Nápadů, jak dětem zábavnou formou představit svět zvířat a nutnost jejich ochrany, mohou být desítky. 

Vodit děti do přírody a učit je s úctou pozorovat zvířata, je skvělý základ.

A také dávat dobrý pozor, aby děti netrápily například vodní živočichy při dovolené u moře. Děti musí mít v rodičích živý vzor empatického chování.

Netřeba snad připomínat, že dětem je třeba téma ochrany zvířat podávat jemně a úměrně jejich věku.

Sami si pak v dospívání a v dospělosti najdou díky dobré výchově správnou cestu.

<<