Umění žasnout

Umění žasnout

<<

 
Jako první a nejdůležitější vlastností, kterou by měl člověk mít, aby soucítil se zvířaty, je nejspíš umění žasnout. Žasnout nad jejich osobností, nad jejich způsoby života, nad jejich schopnostmi, které se v nich vývojem utvářely celé věky. Každé zvíře na které si jen můžeme vzpomenout, je zázrakem Života. To je potřeba si nejenom rozumem uvědomit, ale do hloubky svého nitra zažít, a tento prožitek předávat i našim dětem.  Pak teprve bude možné přistoupit k systematické a vytrvalé práci na poli osvobození zvířat. Pak teprve můžeme, s načerpanou silou, skutečně začít.
 
Co například bez přemýšlení a bez soucitu umožňuje člověku sníst k obědu "skopové" maso? Určitě nevědomost. Jen si představte, že pozorujete na louce při pastvě ovečku s jehňaty. Jaká mírumilovnost z nich vyzařuje. S jakou starostlivostí ovečka pozoruje svá mláďata. A když je zvyklá na lidi, důvěřivě přijde až k vám, a nechá se nakrmit z vašich dlaní. Věděli jste třeba, že když jsou pohromadě stovky jehňátek, dokáže ovce vždy bezpečně a neomylně, podle jeho hlasu, poznat to své jediné jehně? Když tohle všechno víte, a opravdu nad tím žasnete, dokázali byste ještě stále vzít nůž, podříznout ovečce krk, rozpárat její tělo, vyvrhnout vnitřnosti, a její maso pak sníst s klidným svědomím k obědu? Mnozí jistě nikoliv. Zeď nevědomosti je zde tvořena tím, že strávníkovi se na talíř dostane už  "úhledný kus masa", a souvislosti nevidí, či nechce vidět. Tak to bohužel je.
 
Je ale potřeba jít ještě dál. Jak už jsme zde vícekrát zmínili, chceme-li v sobě, nebo v našich blízkých prohloubit  soucítění se zvířaty, je třeba  životy zvířat pochopit citem. Je potřeba směřovat k tomu, abychom celou svou bytostí uviděli, že hodnota zvířete není jenom v tom, jak nám připadá "roztomilé a zajímavé", to by byl opět pouze lidsky sobecký zájem, chránit někoho proto, že MĚ připadá "roztomilý", a vzbuzuje tím ve MĚ příjemné pocity. Musíme dojít k poznání, že hodnota naprosto každého zvířete, člověka, rostliny či nerostu, je v tom, že JE. To je totiž ten největší zázrak - že ŽIVOT JE.  A protože JE, zamená to, že je to veliké tajemství, které má veliký, ač někdy skrytý, Smysl. Učme se žasnout.

<<