Veganství je součástí změny civilizačního paradigmatu

Veganství je součástí změny civilizačního paradigmatu

<<

STARÉ PARADIGMA:

NOVÉ PARADIGMA:

- Vesmír je nahodilý, hodnoty určuje konkurenční boj. - Vesmír je celistvostí řádu, hodnoty určuje hluboká inteligence.
- Země, příroda, jsou životním prostředím člověka. - Pozemský život je živým organismem, člověk je pouhou jednou součástí, orgánem celistvosti.
- Vše zde existuje proto, aby to člověk mohl ovládnout a využít pro svůj blahobyt. - Člověk může uplatňovat své -zkultivované- potřeby pouze takovým způsobem, který podstatně neohrozí ani neomezí existenci všech ostatních jsoucností.
- Všechny ostatní živé bytosti a přírodní struktury jsou člověku podřízeny, nemají tudíž tutéž životní hodnotu, životní kvalitu, a tudíž ani žádná osobní práva, jakkoli srovnatelná s právy lidskými. - Všechny ostatní jsoucnosti mají své vlastní životní hodnoty, avšak stejné právo na život, na existenci, a na naplnění svých přirozených možností, jako člověk.
- Smyslem lidské existence je uspokojení vlastních, relativních tužeb. - Smyslem lidské existence je uplatňovat duchovní vizi spolupracující celistvosti, vzhledem k úkornosti lidských potřeb minimalizací osobní ziskuchtivosti, s jejími dopady na úplnou provázanost života na Zemi.

<<