Voda

Voda

Bez vody není života!

 

Na světě však vody ubývá!

 

Miliardy a miliardy zvířat chovaných pro maso či mléko vypijí obrovské

množství vody. 

 

Rostlinné plodiny pěstované jako krmivo pro "hospodářská zvířata" je

potřeba zalévat obrovským množstvím vody.

 

Mnoho vody je také potřeba pro úklid a praktický chod prostor při chovu,

dále pak k převozu a zabíjení těchto zvířat.

 

Například aby mohly vzniknout dva plátky hovězího masa, je k tomu

potřeba 10 van plných vody!!!

(Zdroj: Český rozhlas PLUS, r. 2017). 

 

Ke vzniku například obilno-zeleninového karbanátku je potřeba mnohem

méně vody!!!

 

K získání jednoho kilogramu masa je zapotřebí až 16 kilogramů krmiva.

(Zdroj: 20 CIWF, The Global Benefit of Eating Less Meat, 2004)


Plýtvání potravou přímo souvisí s plýtváním vodou. Na 1 kg masa je

zapotřebí až 3700 litrů vody, na 1 kg pšenice pak pouze 120 litrů.

(Zdroj: Journal of Animal Science, 1993, 71: 818-826).

 

Více než miliarda lidí přitom nemá dostatečný přístup ke kvalitní pitné

vodě.

 

Veganky a vegani konzumují přímo a výlučně rostlinnou stravu (ideálně

co nejčastěji regionální a bio), díky čemuž spotřebují mnohem méně

vody.

 

Veganství je tedy velmi praktickým a velmi konkkrétním řešením, jak

zachovat mnohem více vody pro lidi, pro zvířata v přírodě, i pro domácí

mazlíčky, pro celou přírodu, pro naši planetu, pro naše děti, vnoučata a

všechny tvory, kteří se teprve narodí. 

 

Přidáme-li k veganství navíc i dobrovolnou materiální skromnost,

podporu regionálních zdrojů, ekologickou dopravu a podobně, máme

velkou NADĚJI !!!

 

Děkujeme spolku Otevři oči za poskytnutí části informací pro tento text.