Co zde může změnit jednotlivec?

Co zde může změnit jednotlivec?

<<

Skeptikům chceme říci: Jednotlivec může změnit velice mnoho - když na to přijde, tak třeba i celý chod dějin :)

I ta nejdelší pouť začíná jedním jediným krokem. A ostatně ze všech jednotlivých kroků se skládá putování od startu k cíli.

Každá a každý z nás žije na nějakém místě a může se o myšlenku soucitu se zvířaty a veganství podělit se svým okolím. Možností je mnoho: oslovit své blízké, využít internet a sociální sítě, pořádat přednášky a výstavy....

Zpočátku se může cesta k vybudování společnosti soucitné ke zvířatům a k přírodě zdát pomalá, ale časem přijde změna naprosto jistě.

Většina dobrých ideí byla v historii vnímána nejprve za neuskutečnitelné. Po čase však byla vnímána jako reálný názor menšiny a časem pak jako samozřejmost pro celou společnost.

Je možné, a v době internetu i silně pravděpodobné, že myšlenka veganství se rozšíří poměrně rychle. Není nutné útrpně čekat na změnu smýšlení každého jednotlivce. Je možné, že postačí, když se pro praktický soucit se zvířaty odhodlá například 5 nebo 10 procent lidí v západní společnosti, kteří budou po určitou dobu ve svém postoji vytrvalí a konzistentní. Pak se již tento způsob života s vysokou pravděpodobností rychle přenese i na ostatní lidi světa.

Viz.:  http://www.vegan-veganstvi.cz/nadeje/

-ze-

<<