Skromnost

Skromnost

Jediné, co může v současnosti zachránit lidstvo, zvířata a vůbec všechen

život na planetě Zemi, je zdravě pojatá a dobrovolná materiální

skromnost, praktikovaná co největším počtem lidí, a to ve všech

oblastech života.

 

Je dobré, když materiální skromnost vychází z rovnovážného a hlubokého

soucitu každého člověka s ostatním životem, (i s tím vlastním). Tento

soucit lze prohlubovat radostným, neustálým a poctivým vžíváním se do

všech lidí,zvířat, stromů, rostlin, nerostů, živlů a do planety Země.

 

Tím budeme postupně víc a víc chápat, že vše je ve skutečnosti JEDEN

ŽIVOT.

 

Budeme-li v tom upřímní a pokorní, naše další směřování se pak bude

přirozeně, krůček po krůčku, blížit tomu, co je dobré a správné.