Veganství - posun paradigmat

Veganství - posun paradigmat

<<

V současnosti se ještě zabíjení zvířat pro maso a držení zvířat pro získání vajec či mléka považuje za něco normálního. Ale co je "normální"? V dnešní civilizaci například odmítáme lidojedství - a shodneme se na tom, že nejíst lidi je správné a normální. Je však normální zabíjet či držet zvířata za účelem našeho nasycení, když se můžeme pohodlně a kvalitně najíst i z čistě rostlinné stravy? Jak na nás budou jednou hledět naši potomci?

<<